In de ISPM 15-norm (of IPPC in het Engels en NIMP in het Frans) voor verpakkingsmateriaal van hout zijn fytosanitaire behandelings- en controlemaatregelen vastgelegd om het risico van verspreiding van schadelijke organismen via verpakkingsmateriaal van hout in de internationale handel te verminderen.

ISPM 15

ISPM 15 is de 'Internationale norm voor fytosanitaire maatregelen voor verpakkingsmateriaal van hout voor de internationale handel'.

ISPM, de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen, maakt deel uit van het Internationale Verdrag voor de bescherming van planten (IPPC, International Plant Protection Convention). Het doel van deze maatregelen is de invoer van houtplagen in buitenlandse ecosystemen te voorkomen. Er kunnen in overeenstemming met ISPM 15 verschillende behandelingsmethoden worden toegepast om het hout te ontdoen van mogelijke plagen.

De IPPC-norm garandeert dat er geen schimmels, micro-organismen of insecten naar het buitenland worden uitgevoerd. PALCO-pallets kunnen op verzoek worden behandeld volgens de IPPC-norm ISPM-15. De behandeling is enkel op basis van hitte, zonder gebruik van chemicaliën.